Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.
www.flickr.com

Privacy verklaring

KBC Squash Club Leuven respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de KBC Squash Club Leuven website en het gebruik dat KBC Squash Club Leuven van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als u geen lid bent van KBC Squash Club Leuven en de KBC Squash Club Leuven website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt. Als u wel lid bent van KBC Squash Club Leuven worden uw gegevens verzameld en verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via invulformulieren op een van de pagina’s van de KBC Squash Club Leuven website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van een e-mail te bevestigen, om u de gevraagde informatie te bezorgen of ook voor het optimaliseren van onze diensten of producten.

Persoonsgegevens worden niet verkocht of medegedeeld aan derden, noch wat betreft leden, noch wat betreft niet-leden.
Op de KBC Squash Club Leuven website kan gebruik worden gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de KBC Squash Club Leuven website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies kunnen technisch noodzakelijk zijn voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de KBC Squash Club Leuven website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met de KBC Squash Club Leuven website) of na elke raadpleging van de KBC Squash Club Leuven website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.
Meer informatie over de aansprakelijkheid van KBC Squash Club Leuven voor gegevens op de KBC Squash Club Leuven website, over de eigendomsrechten op de informatie op de KBC Squash Club Leuven website en andere juridische informatie vindt u in de juridische verklaring.